Personalrekrytering


"Rätt man/kvinna på rätt plats" - en gammal klycha, som innehåller ett stort mått av sanning. Att finna kompetent personal kan vara både svårt och tidsödande. Vår erfarenhet pekar på att en persons tekniska kompetens inte är allenarådande vid urval. Lika viktig är personens förmåga att smälta in i "gänget", ett fenomen som numera genomsyrar de flesta arbetsplatser.
Autoeffekt har långvariga och goda kontakter i motorbranschen, vilket renomerar oss för en specialisering för personalrekrytering inom just denna bransch.

Kontakt  info@autoeffekt.se