Personalrekrytering


"Rätt man/kvinna på rätt plats" - en gammal klycha, som innehåller ett stort mått av sanning. Att finna kompetent personal kan vara både svårt och tidsödande. Vår erfarenhet pekar på att en persons tekniska kompetens inte är allenarådande vid urval. Lika viktig är personens förmåga att smälta in i "gänget", ett fenomen som numera genomsyrar de flesta arbetsplatser.
Autoeffekt har långvariga och goda kontakter i motorbranschen, vilket renomerar oss för en specialisering för personalrekrytering inom just denna bransch.
Vi samarbetar med arbetsförmedlingen med rekrytering, samt med att få ut unga med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Som företag är ni givetvis välkomna att komma och nyttja Autoeffekts rullande landsväg. Fantastikt redskap vid felsökning i drivlinan.
Kontakta oss för mer information.